COVID-19-ga seotud olulised kontaktid.

Важные контакты, связанные с COVID-19.

Kontaktid kogu elanikkonnale:

 • Üldine vaktsineerimisega seotud info: www.vaktsineeri.ee/covid19
 • Vastused korduma kippuvatele küsimustele: kkk.kriis.ee/et/kkk/covid19-vaktsineerimine
 • Inimese enda tervisega seotud küsimuste korral saab küsida nõu perearsti nõuandeliinilt 1220
 • Inimeste vaktsineerimisega seotud üldistele küsimustele vastatakse riigiinfo telefonil 1247
 • Info vaktsiiniarenduste kohta, vaktsiinide omaduste kokkuvõtted ja pakendi infolehed Ravimiameti kodulehel: www.ravimiamet.ee/covid-19-vaktsiinid-ja-teised-ravimid
 • Vaktsiini kõrvaltoimetest teatamine (vormid Ravimiameti kodulehel): www.ravimiamet.ee/teata-ravimi-voi-vaktsiini-korvaltoimest-inimesel
 • COVID-19 uudised ja vaktsiinide kõrvaltoimete kokkuvõtted Ravimiameti kodulehel: www.ravimiamet.ee/covid-19-uudised-ravimiameti-kodulehel
 • Tervisemure või enda vaktsineerimist puudutavate küsimuste korral on inimese jaoks alati esmane kontakt tema pereõde või perearst

Контакты для всего населения:

 • Общая информация, связанная с вакцинацией: www.vaktsineeri.ee/covid19
 • Ответы на часто задаваемые вопросы: kkk.kriis.ee/et/kkk/covid19-vaktsineerimine
 • При возникновении проблем со здоровьем или вопросов, касающихся вакцинации, первоочередным контактом для людей всегда является их семейная медсестра или семейный врач
 • При возникновении вопросов, связанных со своим здоровьем, человек может позвонить в консультационную линию семейных врачей по номеру 1220
 • По общим вопросам, связанным с вакцинацией людей, можно позвонить по государственному справочному номеру телефона 1247
 • Информацию о разработке вакцин, заключения о свойствах вакцин и инфолистки упаковки можно найти на веб-сайте Департамента лекарственных средств: www.ravimiamet.ee/covid-19-vaktsiinid-ja-teised-ravimid
 • Сообщение о побочных эффектах вакцины (формы на веб-сайте Департамента лекарственных средств): www.ravimiamet.ee/teata-ravimi-voi-vaktsiini-korvaltoimest-inimesel
 • Новости о COVID-19 и заключения о побочных эффектах вакцин на веб-сайте Департамента лекарственных средств: www.ravimiamet.ee/covid-19-uudised-ravimiameti-kodulehel

Kontaktid, mis on mõeldud ainult tervishoiutöötajatel:

 • Terviseameti infotelefon: 533 9243 (küsimused, mis puudutavad COVID-19 vastu vaktsineerimist)
 • Terviseameti kesklao telefon: 5352 3015 (küsimused, mis puudutavad vaktsiinide säilitamist, tellimusi ja transporti)
 • Muud vaktsineerimist puudutavad küsimused saab saata Terviseametile e-posti aadressil vaktsineeri@terviseamet.ee
 • Eesti Haigekassa infotelefon: 669 6630 (tervishoiutöötajate, riskirühmade ja elutähtsate teenuste osutajate COVID-19 vastu vaktsineerimisega seotud korralduslikud küsimused ehk keda, kus, millal ja millega vaktsineeritakse)
 • Riskirühmade nimekirjade ja vaktsineerimise korralduse küsimustes saab pöörduda Eesti Haigekassa poole e-posti aadressil vaktsineerimine@haigekassa.ee
 • Tasustamise või kodeerimistega seotud küsimuste korral saab pöörduda e-posti aadressil perearst@haigekassa.ee

Контакты, предназначенные только для медицинских работников:

 • Справочный телефон Департамента здравоохранения: 533 9243 (вопросы, касающиеся вакцинации от COVID-19)
 • Телефон центрального склада Департамента здравоохранения: 5352 3015 (вопросы, касающиеся хранения, заказа и транспортировки вакцин)
 • Другие вопросы, касающиеся вакцинации, можно отправлять в Департамент здравоохранения по адресу электронной почты vaktsineeri@terviseamet.ee
 • Справочный телефон Больничной кассы Эстонии: 669 6630 (организационные вопросы, связанные с вакцинацией от COVID-19 медицинских работников, групп риска и лиц, предоставляющих жизненно важные услуги, т. е. кого, где, когда и чем будут вакцинировать)
 • С вопросами, касающимися списков групп риска и организации вакцинации, можно обратиться в Больничную кассу Эстонии по адресу электронной почты vaktsineerimine@haigekassa.ee
 • При возникновение вопросов, связанных с оплатой или кодами, можно обращаться по адресу электронной почты perearst@haigekassa.ee

Pane tähele!
Haiguslehe soovist digiloo kaudu teatamine on mõeldud AINULT neile, kes on ise haiged, kelle laps on haige, kelle lähedane vajab hooldamist või kes on kokku puutunud COVID-19 viirusekandjatega!

Haigus- või hooldusleht ei ole lapsega niisama aja veetmiseks või töölt ära tulemise aluseks. Samuti palume väga, et te ei testiks lahendust niisama huvi pärast, sest arstidele on haiguslehe soovide kontrollimine suur lisatöö ja hetkel digiloos esitatud avaldust tagasi võtta ei saa.

Arst kontrollib haiguslehe vajaduse üle ja kui selgub, et haiguslehe saamiseks ei ole alust, siis haigekassa ka seda kahjuks ei hüvita.
Palume suhtuda üheskoos olukorda ja abivajajatele loodud lahendusse mõistlikult ja palume enne digilugu.ee keskkonnas haiguslehe taotluse esitamist see tõsiselt läbi kaaluda.


PATSIENDI KODUSE RAVI COVID-19 JUHEND:
Kui ootan koroonaviiruse proovi tulemust või analüüs osutus positiivseks siis võin seda turvaliselt teha kodusel ravil.

Enamik inimesi (sealhulgas lapsed) põevad haiguse läbi kergete sümptomitega.

1. Miks on kodune isolatsioon vajalik?
Kodune isolatsioon on ettevaatusabinõu, et hoida ära nakkushaiguse levik. Haigusest onohustatud eelkõige vanemaealised ja tõsisemate kaasnevate haigustega isikud, kellel kerged haigusnähud võivad areneda kopsupõletikuks. Kui sa ei lahku oma kodust ega puutu kokku teiste inimestega, vähendad võimaliku nakkusohtu teistele.

2. Kuidas saan ennast terveks ravida?
Parim ravi on piisav puhkus. Köha ja palavikku, saate leevendada käsimüügi ravimitega. Juhul, kui sümptomid kaovad ja tunnete end tervena, väljastab perearst sulle loa haigusleht lõpetada.

3. Mida saan teha, et teisi mitte nakatada?
Viibi kodus, kuni täieliku paranemiseni. Väldi väljas käimist. Juhul, kui sul on ilmtingimata vajalik kuhugile minna, siis hoia teiste inimestega piisavat vahet. Jälgi, et aevastades ja köhides kataksid kindlasti suu ja nina. Võimalusel kasuta selleks taskurätikut või selle puudumisel varrukat. Puhasta kodus regulaarsemalt pindu, millega puutud otseselt kokku. Oleks hea leida endale abistaja, kelleks võib olla igaüks – lähedane, sõber või naaber. Tähtis on, et ta kaitseks ennast, pidades kinni rangetest hügieeninõuetest. Haige eest peaks hoolitsema ainult üks inimene, kes ei kuulu riskirühma. Riskirühma kuuluvad 60-aastased ja vanemad (sh hooldekodudes viibivad) ja tõsiste kaasnevate terviseseisunditega inimesed.

4. Kuidas saan koju toidu ja muud vajalikud vahendid?
Haige inimene ei tohiks käia poes ega apteegis. Sõpradel, tuttavatel ja naabritel on siin suur roll, sest toidu ja ravimid saab lasta tuua just neil. Toidu- ja esmatarbekaubad ning valmistoidu saab hõlpsasti koju tellida. Sel juhul tasutakse pangaülekandega ning peab paluma kulleril jätta pakk ukse taha. Kui muid võimalusi ei ole, siis tuleb pöörduda kohaliku omavalitsuse poole, kes korraldab vajalike kaupade abivajajani jõudmise.

5. Mida peaksin ette võtma, kui minu tervislik seisund on läinud halvemaks?
Võta telefoni teel ühendust perearstiga või helista perearsti nõuandeliinile 1220, selgita olukorda ning järgi saadud juhised. Kui seisund on väga tõsine, kutsu kiirabi, kes viib su haiglasse.

6. Kas mu perekond peab jääma koju?
Sinu pereliikmed loetakse ka nakatunuteks ja nad saavad avada töövõimetuslehe. Eriti hoolikalt peaksid jälgima ennast sinu vanemaealised (üle 60aastased) ja tõsiste haigustega pereliikmed, kes peaksid oma kontaktist ja seisundist teavitama oma perearsti. Nad peaksid jälgima oma tervist hoolikamalt ja kui enesetunne halveneb, võtavad kindlasti ühendust
perearsti või perearsti nõuandeliiniga 1220.

7. Kas ma pean teavitama laste kooli ja lasteaeda?
Kindlasti teavita lapse lasteaeda või kooli, et jäite koos koju. Kindlasti aitab kool kaasa võimalustega, kuidas kaugelt kooliasju teha.

8. Kas ma peaksin oma olukorrast teavitama enda tuttavaid, kellega olen viimastel päevadel kokku puutunud?
Nüüd, kui oled kodune, siis leia see aeg ja helista või kirjuta viimastel päevadel kokku puutunud tuttavatele, töökaaslastele, sugulastele. Kindlasti teavita oma lähikontaktseid, sest ka nemad loetakse nakatunuks ja peaksid jääma koju. Samuti saavad ka nemad paluda perearstil endale avada töövõimetuslehe. Siis nad teavad arvestada, et juba aegsalt jälgida
enda tervist ja hoida hügieeni.

9. Mul on täna õhtuks juba piletid kontserdile/kinno ostetud, kas ma võin ikkagi minna, kui järgin üldiseid hügieeninõudeid?
Ei, enda ja teiste tervise nimel jäta üritusel käimata. Avalikke kohti tuleks vältida senikaua, kuni oled paranenud, olenemata haigestumise põhjusest.

10. Kes on haiguse poolt enim ohustatud?
Riskirühma kuuluvad vanemealised ja krooniliste haigustega inimesed, kellel esinevad sagedamini rasked haigusvormid. Lapsed ei ole riskirühm ja lapsed põevad haiguse enamasti läbi kergelt.

11. Mida ma ütlen tööandjale?
Koroonaviirust koheldakse samamoodi nagu grippi ja muid hingamisteede haigusi. See tähendab, et haiguslehte saab perearstilt ja see hüvitatakse üldise korra alusel: hüvitis hakkab jooksma alates kolmandast päevast.

12. Millal võin koduse isolatsiooni lõpetada?
Koduse isolatsiooni lõpetamise otsuse teeb perearst. Otsuse tegemiseks võtab perearst arvesse sümptomite kadumist ja sinu enesetunnet ja arvestab ka haiguse nakkusohtlikku perioodi täitumisega. Praegu on teada, et inimene püsib nakkusohtlik 7-12 päeva alates sümptomite tekkimisest ja raskemate haigusjuhtude korral 14 päeva.

13. Kust saan koroonaviiruse kohta kõige adekvaatsemat infot?
Koroonaviiruse kõige ajakohasema informatsiooni leiad veebilehelt www.koroonaviirus.ee
Ja inglise keeles https://www.who.int/ JA https://www.ecdc.europa.eu