Kes on minu perearst?

Eestis esmatasandi arstiabi osutatakse perearstide kaudu. Igal kindlustatud inimesel on oma perearst, keda ta on ise valinud, või perearst oli määratud maavanema poolt. Oma perearsti saate kontrollida internetipangast e-teenuste alt, kodanikuportaalist (http://x-tee.riik.ee/portaal/) või küsida haigekassa klienditeenindusest kliendiinfonumbril 16363 (välismaalt helistades +372 669 6630). Perearstide andmed leiate haigekassa koduleheküljelt www.haigekassa.ee/kindlustatule/perearstid ja www.tallinn.ee/perearstid

 

Kuidas perearsti juurde registreeruda?

 

Esitage isiklikult (registratuuris) või tähitud kirjaga avaldus valitud perearstile (blankett on kättesaadav Haigekassa leheküljel http://www.haigekassa.ee/blanketid/kindlustatu/avaldus-perearstile).

 

Soovitame eelnevalt soovitud perearsti nõusoleku küsida, sest perearstil on kohustus kindlustatud isik oma nimistusse võtta ainult siis, kui soovija elab Rahvastikuregistri järgi selle perearsti teeninduspiirkonnas. Juhul, kui esitasite kirjalikult avalduse ja perearst ei ole Teile seitsme tööpäeva jooksul keeldumisest kirjalikult teatanud, kuulute tema nimistusse hiljemalt avalduse esitamisele järgneva kuu esimesest kuupäevast.

 

Perearst on soovitav valida oma elukohale võimalikult lähedal. Kindlasti tuleks kaaluda perearsti vahetamist, kui vahetate elukohta ja senine perearstikeskus jääb uuest elukohast väga kaugele.

 

Kuidas valida perearst vastsündinule?

 

Alates 03.03.2017 kohaselt kantakse vastsündinu automaatselt ema perearsti nimistusse.

 

Kas ravikindlustuseta isik võib pöörduda oma perearstile?

 

Jah, võib. Registreerimine perearsti vastuvõtule toimub tavalistel alustel. Ravikindlustuseta isikud tasuvad osutatud üldarstiabi eest ise, teenuse hinna kehtestamise õigus on perearstil (sotsiaalministri määrus nr 115, 29.11.2001). Ravikindlustuseta isiku erakorralise või vältimatu abi eest tasub riik. Juhul, kui kindlustamata patsient on registreeritud Tallinna elanikuks, on võimalik arve maksmine linna poolt (iga konkreetse juhtumi peame eelnevalt kooskõlastama).

 

Üldarsti osutaja korraldab ägeda tervisehäirega patsiendile vastuvõtu pöördumise päeval, teistel juhtudel viie tööpaeva jooksul.

Tervisetõend, mis ei ole tervishoiuteenuste osutamisega seotud, tuleb patsiendile väljastada 15 päeva jooksul.