Tasulised teenused

NB!  Vere-, uriinianalüüside ja teiste lisauuringute tegemine omal soovil on tasuline. Hinnad on Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste  hinnakirjas: https://www.riigiteataja.ee/akt/129122010080

Patsient on kindlustatud

Arsti koduvisiit 5 Euro
Õde koduvisiit 3 Euro
Mitteplaaniline vaktsineerimine
vaktsiin + 10 Euro

Patsient on kindlustamata

Ambulatoorne esmane vastuvõtt 40 Euro
Korduv vastuvõtt 25 Euro
Arsti koduvisiit
50 Euro
Pereõe vastuvõtt
15 Euro
Pereõe koduvisiit
25 Euro

Tõendite vormistamine

A, B kat. mootorsõiduki juhtide tervisekontroll 35 Euro
C kat. — on vajalik eelnev silmaarsti konsultatsioon 40 Euro
Tervisetõendi väljastamine tööle (vajadusel lisandub tasu bakteriaalse külvi analüüsi eest) 35 Euro / 85 Euro
Relvaloa taotleja tervisetõend (lisandub psühiaatri konsultatsioon) 40 Euro
Tõend vastuvõtuks lasteaeda ja kooliasutusse 10 Euro
Muud tõendid väljastamine ametiasutusele esitamiseks (haigekassale, õiguskaitseorganile, teisele raviasutusele seoses haigekassa lepingu täitmisega, töövõimetusekspertiisiks või raskusastme määramiseks) riigikeeles 20 Euro
Võõrkeelsed tõendid 30 Euro

NB!  Анализы крови, мочи и любые другие дополнительные анализы по своему желанию — платные. Ссылка на прейскурант с ценами находится на оффициальном сайте больничной кассы: https://www.riigiteataja.ee/akt/129122010080

Пациент застрахован

Домашний визит врача 5 Euro
Домашний визит семейной сестры 3 Euro
Неплановая вакцинация
вакцина + 10 Euro

Пациент не застрахован

Амбулаторный первичный приём 40 Euro
Повторный приём 25 Euro
Домашний визит врача
50 Euro
Приём семейной сестры
15 Euro
Домашний визит медсестры
25 Euro

Оформление справки о состоянии здоровья

A, B кат. контроль здоровья для управления транспортным средством 35 Euro
C кат. — предварительно нужна консультация окулиста 40 Euro
Справка для оформления на работу (бакпосев оплачивается дополнительно) 35 Euro / 85 Euro
Справка на право ношения оружия (Консультация психиатра оплачивается дополнительно) 40 Euro
Справка для поступления в дошкольное и учебное заведение 10 Euro
Другие справки для предоставления в гос. учереждения (больничная касса, правовые организации, в другие лечебные учереждения, оформление степени утраты трудоспособности и определения степени тяжести заболевания) на государственном языке 20 Euro
Другие справки на иностранном языке 30 Euro