Tasulised teenused

NB!  Vere-, uriinianalüüside ja teiste lisauuringute tegemine omal soovil on tasuline. Hinnad on Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste  hinnakirjas: https://www.riigiteataja.ee/akt/129122010080

Patsient on kindlustatud

Arsti koduvisiit 5 Eur
Õde koduvisiit 3 Eur
Mitteplaaniline vaktsineerimine
5 Eur

Patsient on kindlustamata

Ambulatoorne esmane vastuvõtt 20 Eur
Korduv vastuvõtt 15 Eur
Arsti koduvisiit
30 Eur

Tõendite vormistamine

A, B kat. mootorsõiduki juhtide tervisekontroll 30 Eur
C kat. — on vajalik eelnev silmaarsti konsultatsioon 30 Eur
Tervisetõendi väljastamine tööle (vajadusel lisandub tasu bakteriaalse külvi analüüsi eest) 30 Eur
Relvaloa taotleja tervisetõend (lisandub psühiaatri konsultatsioon) 30 Eur
Tõend vastuvõtuks lasteaeda ja kooliasutusse 5 Eur
Muud tõendid väljastamine ametiasutusele esitamiseks (haigekassale, õiguskaitseorganile, teisele raviasutusele seoses haigekassa lepingu täitmisega, töövõimetusekspertiisiks või raskusastme määramiseks) riigikeeles 10 Eur
Võõrkeelsed tõendid 15 Eur

NB!  Анализы крови, мочи и любые другие дополнительные анализы по своему желанию — платные. Ссылка на прейскурант с ценами находится на оффициальном сайте больничной кассы: https://www.riigiteataja.ee/akt/129122010080

Пациент застрахован

Домашний визит врача 5 Eur
Домашний визит семейной сестры 3 Eur
Неплановая вакцинация
5 Eur

Пациент не застрахован

Амбулаторный первичный приём 20 Eur
Повторный приём 15 Eur
Домашний визит врача
30 Eur

Оформление справки о состоянии здоровья

A, B кат. контроль здоровья для управления транспортным средством 30 Eur
C кат. — предварительно нужна консультация окулиста 30 Eur
Справка для оформления на работу (бакпосев оплачивается дополнительно) 30 Eur
Справка на право ношения оружия (Консультация психиатра оплачивается дополнительно) 30 Eur
Справка для поступления в дошкольное и учебное заведение 5 Eur
Другие справки для предоставления в гос. учереждения (больничная касса, правовые организации, в другие лечебные учереждения, оформление степени утраты трудоспособности и определения степени тяжести заболевания) на государственном языке 10 Eur
Другие справки на иностранном языке 15 Eur