Tasulised teenused

NB!  Vere-, uriinianalüüside ja teiste lisauuringute tegemine omal soovil on tasuline. Hinnad on Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste  hinnakirjas: https://www.riigiteataja.ee/akt/129122010080

Patsient on kindlustatud

Arsti koduvisiit 5 Eur
Õde koduvisiit 3 Eur
Mitteplaaniline vaktsineerimine
vaktsiin + 7 Eur

Patsient on kindlustamata

Ambulatoorne esmane vastuvõtt 25 Eur
Korduv vastuvõtt 20 Eur
Arsti koduvisiit
35 Eur
Pereõe vastuvõtt
10 Eur
Pereõe koduvisiit
20 Eur

Tõendite vormistamine

A, B kat. mootorsõiduki juhtide tervisekontroll 30 Eur
C kat. — on vajalik eelnev silmaarsti konsultatsioon 30 Eur
Tervisetõendi väljastamine tööle (vajadusel lisandub tasu bakteriaalse külvi analüüsi eest) 35 Eur / 65 Eur
Relvaloa taotleja tervisetõend (lisandub psühiaatri konsultatsioon) 35 Eur
Tõend vastuvõtuks lasteaeda ja kooliasutusse 5 Eur
Muud tõendid väljastamine ametiasutusele esitamiseks (haigekassale, õiguskaitseorganile, teisele raviasutusele seoses haigekassa lepingu täitmisega, töövõimetusekspertiisiks või raskusastme määramiseks) riigikeeles 15 Eur
Võõrkeelsed tõendid 20 Eur

NB!  Анализы крови, мочи и любые другие дополнительные анализы по своему желанию — платные. Ссылка на прейскурант с ценами находится на оффициальном сайте больничной кассы: https://www.riigiteataja.ee/akt/129122010080

Пациент застрахован

Домашний визит врача 5 Eur
Домашний визит семейной сестры 3 Eur
Неплановая вакцинация
вакцина + 7 Eur

Пациент не застрахован

Амбулаторный первичный приём 25 Eur
Повторный приём 20 Eur
Домашний визит врача
35 Eur
Приём семейной сестры
10 Eur
Домашний визит медсестры
20 Eur

Оформление справки о состоянии здоровья

A, B кат. контроль здоровья для управления транспортным средством 30 Eur
C кат. — предварительно нужна консультация окулиста 30 Eur
Справка для оформления на работу (бакпосев оплачивается дополнительно) 35 Eur / 65 Eur
Справка на право ношения оружия (Консультация психиатра оплачивается дополнительно) 35 Eur
Справка для поступления в дошкольное и учебное заведение 5 Eur
Другие справки для предоставления в гос. учереждения (больничная касса, правовые организации, в другие лечебные учереждения, оформление степени утраты трудоспособности и определения степени тяжести заболевания) на государственном языке 15 Eur
Другие справки на иностранном языке 20 Eur