Mootorsõidukijuhi tervisetõendi vormistamine

Alates 06.11.2014 väljastatakse  mootorsõidukijuhi tervisetõendit elektroonselt (saadetakse otse Maanteeametisse).  
Alates 01.04.2015a jääb  elektrooniline tõend ainukeseks tõendi variandiks. 

Meie perearstid väljastavad A-, AM-, B, BE, T-, C-, CE-, D-, DE-kategooria tervisetõendeid sh kutseliste juhtide tõendid.

Tervisetõendi saamiseks registreerige end pereõe vastuvõtule telefoni teel.
NB! Enne vastuvõtule tulekut palume kindlasti täita Tervisedeklaratsioon elektrooniliselt või paberkandjal. 
Tervisedeklaratsioon elektrooniliselt  tuleb täita enne läbivaatusele tulekut aadressil www.digilugu.ee. Elektrooniline täitmine eeldab isikul ID kaardi olemasolu ja PIN-koodide teadmist. Järgige deklaratsiooni täites ekraanile ilmuvaid juhiseid. Deklaratsioon tuleb kinnitada, kasutades selleks PIN-2. Deklaratsioon jõuab terviseinfosüsteemi ja on tervisekontrolli tegijale nähtav alles pärast seda, kui ekraanile ilmub teade, et see on saadetud ja rohelises kastis kiri “Selge”.
Paberversiooni saate ise välja printida aadressilt: 
eesti keeles: Tervisedeklaratsioon_eesti_keeles.pdf 
vene keeles: Tervisedeklaratsioon_vene_keeles.pdf 
inglise keeles: Tervisedeklaratsioon_inglise_keeles.pdf 

Paberil täidetud tervisedeklaratsiooni saate kasutada vaid ühel vastuvõtul. Elektrooniline tervisedeklaratsioon on kasutatav korduvalt. 

Mootorsõidukijuhi tervisetõendi taotlemisel võtke kaasa: 
isikut tõendav dokument (pass või ID-kaart) 
juhiload (nende olemasolul) 
alaliselt või ajutiselt juhtimise ajal kasutatavad abivahendid (prillid, kontaktläätsed, kuulmisaparaat, proteesid jms) 
sõiduki juhtimiselt kõrvaldamise otsus (juhul kui Teid on kõrvaldatud sõiduki juhtimiselt politsei kirjaliku otsuse alusel) 
täidetud tervisedeklaratsioon paberil 
kaks tundi enne vastuvõttu palun mitte süüa ega juua.