Perearst24.ee Keskkond

Paljusid meist kimbutab vahel mõni tervisehäda, mille leevendamiseks kodustest ravivõtetest ei piisa ja on vaja arstiabi. Mis juhtudel võiks pöörduda perearsti poole ja kuidas saame ise kaasa aidata, et suhtlus perearstikeskusega oleks ladus ning saaksime nõu ja ravi?

Anname siinkohal kümme soovitust, mida järgida suhtluses perearstikeskusega.

Многие из нас иногда страдают от недомогания, при котором домашних средств недостаточно и требуется медицинская помощь. Когда нам следует обратиться к семейному врачу и как сделать так, чтобы общение с терапевтом прошло гладко и мы могли получить совет и лечение?

Вот десять рекомендаций, которых следует придерживаться при общении с терапевтом.

Millal pöörduda perearstile?

Perearstikeskusesse tasub pöörduda siis, kui sinu tervisemure ei ole kodustest ravivõtetest leevendust saanud, kuid samas ei vaja ülikiiret sekkumist ehk kiirabi kutsumist või EMO-sse minemist. Tavapäraselt otsitakse perearstilt abi näiteks kaua kestnud või ägeda viirushaiguse, mitmesuguste valude või muude haigusseisundite tõttu. Ka krooniliste haigustega inimesed on perearstide jälgimise all, samuti saab perearstikeskuses nii lapsi kui ka täiskasvanuid vaktsineerida nakkushaiguste vastu.

Когда обращаться к семейному врачу?

К терапевту стоит обратиться, если ваши проблемы со здоровьем не снимаются домашним лечением, но не требуют срочного вмешательства, такого как вызов скорой помощи или поездка в травмпункт. Обычно люди обращаются к терапевту за помощью при застарелых или острых вирусных заболеваниях, различных болях и недомоганиях и других состояниях. Люди с хроническими заболеваниями также находятся под наблюдением семейного врача, а дети и взрослые могут сделать прививку от инфекционных заболеваний в семейной клинике.

Kuidas perearstikeskusega ühendust võtta?

Küllap haarab enamik inimesi telefoni ja helistab, aga aina rohkem perearstikeskusi kasutab ka e-teeninduse võimalusi. Nii et kui arvuti või nutitelefoni kasutamine on sinu jaoks igapäevane, vaata oma perearstikeskuse kodulehelt, kas seal on võimalus digiteenindusplatvormi kaudu pöördumiseks. Platvorme on erinevaid, näiteks e-Perearstikeskus, Perearst24, LEIA ja Eelvisiit. E-teeninduse kasutamiseks pead esmalt sisse logima ja seejärel saad teada anda näiteks enda haigestumisest, paluda kordusretsepti või küsida tervisenõu. Kasu on kahepoolne: patsient saab oma mure detailselt kirja panna ükskõik millisel talle sobival ajal, perearstikeskusel on võimalik oma töötajate tööaega paremini planeerida, suunates abivajaja vastavalt mure kiireloomulisusele ja spetsiifikale kas perearsti, pereõe või mõne muu perearstikeskuses töötava spetsialisti juurde.

Как связаться с семейным врачом?

Большинство людей, вероятно, поднимут трубку телефона и позвонят, но все больше семейных врачей также используют электронные сервисы. Поэтому, если вы каждый день пользуетесь компьютером или смартфоном, проверьте на сайте вашей семейной клиники, есть ли у нее цифровая платформа обслуживания. Существует множество различных платформ, таких как e-Premises, Perearst24, LEIA и Eelvisiit. Чтобы воспользоваться электронным сервисом, сначала нужно войти в систему, а затем можно, например, сообщить о болезни, попросить повторный рецепт или обратиться за советом по поводу здоровья. Выгода двусторонняя: пациент может подробно рассказать о своих проблемах в любое удобное для него время, а центр общей практики может лучше спланировать рабочее время своих сотрудников, направив пациента к врачу общей практики, семейной медсестре или другому специалисту, работающему в центре общей практики, в зависимости от срочности и специфики проблемы.

Vastuvõtuaega ei pea alati saama samaks päevaks

Perearsti või -õe vastuvõtule registreeritakse patsiente lähtuvalt nende tervisemure tõsidusest. Kui sul on äge tervisemure, pead vastuvõtule saama pöördumise päeval, teistel juhtudel viie tööpäeva jooksul.

Запись на прием не всегда должна осуществляться в тот же день.

Пациенты записываются к семейному врачу или медсестре в зависимости от серьезности проблемы со здоровьем. Если у вас острая проблема со здоровьем, вы должны быть в состоянии записаться на прием в день обращения, в противном случае — в течение пяти рабочих дней.

Tule õigeks ajaks!

Kui perearstiga on vastuvõtuaeg kokku lepitud, siis tule vastuvõtule õigeks ajaks. Kui sa ei saa vastuvõtule tulla, siis teata sellest perearstikeskusele võimalikult varakult.

Приходите вовремя!

Если у вас назначен прием у терапевта, обязательно приходите вовремя. Если вы не можете записаться на прием, сообщите об этом в центр как можно раньше.

Perearsti asemel võib vastu võtta ka pereõde

Perearstikeskustes on aina tavapärasem, et patsiendi võtab arsti asemel esmalt vastu pereõde. Paljude tervisemurede lahendamine kuulubki pereõe pädevusse, kes hindab Su terviseseisundit, annab nõu ja vajadusel kutsub vastuvõtule tagasi. Kui tervisemure ületab õe pädevuse, suunab ta su edasi perearsti või mõne muu spetsialisti vastuvõtule.

Семейная медсестра также может принять вас вместо терапевта.

Все чаще вместо врача пациентов принимает семейная медсестра. При многих проблемах со здоровьем семейная медсестра обязана оценить состояние вашего здоровья, проконсультировать вас и, при необходимости, направить на повторный прием. Если проблема здоровья выходит за рамки компетенции медсестры, она направит вас к семейному врачу или другому специалисту.

Valmistu vastuvõtuks ja ole konkreetne

Enne vastuvõttu mõtle oma tervisemure korralikult läbi ja pane tähtsamad asjad kirja. Nii saad vastuvõtu ajal kõik vajaliku läbi arutada ja vastuvõtt jääb planeeritud aja sisse.

Будьте готовы и конкретны

Перед приемом обдумайте свои проблемы со здоровьем и запишите самое важное. Так вы сможете обсудить то, что вам нужно, во время приема и уложиться в назначенное время.

Mitu tervisehäda võib vajada mitut vastuvõttu

Kui sul on rohkem kui üks tervisemure, siis võib nende lahendamine kauem aega võtta. Seetõttu võib olla vajalik mitme järjestikuse vastuvõtuaja broneerimine – küsi selle kohta telefonis või digiplatvormil aega broneerides pereõelt või administraatorilt. Kui soovid arstilt ka teiste pereliikme tervisemure kohta nõu küsida, tuleks kõigile siiski eraldi vastuvõtu aeg panna ehk perearst ei saa sinu vastuvõtu käigus teiste tervisemuresid lahendada.

При некоторых заболеваниях может потребоваться более одного приема.

Если у вас несколько проблем со здоровьем, на их решение может потребоваться больше времени. Поэтому вам может потребоваться записаться на несколько последовательных приемов — спросите об этом семейную медсестру или администратора по телефону или при бронировании приема на цифровой платформе. Однако если вы хотите спросить у врача совета по поводу проблем со здоровьем другого члена семьи, вам следует записаться на отдельный прием для каждого из них, поскольку терапевт не может решить проблемы со здоровьем других людей во время вашего приема.

Usalda meedikuid!

Iga inimese jaoks on tema haigestumine tõsine asi ja seega on arusaadav, et tihtipeale tahetakse end põhjalikult uurida lasta. Kui aga perearst ei pea vajalikuks teatud analüüse või uuringuid teha, siis pole põhjust tema otsuses kahelda. Palun usalda oma perearsti ja pereõde!

Доверяйте врачам!

Для каждого человека болезнь — это серьезное событие, поэтому вполне понятно желание пройти тщательное обследование. Однако если ваш лечащий врач не считает нужным проводить определенные анализы или обследования, нет причин сомневаться в его решении. Пожалуйста, доверяйте своему лечащему врачу и семейной медсестре!

Pea kinni sulle määratud ravijuhistest

Kui perearst on sulle välja kirjutanud ravimeid ja andnud ravijuhised, siis tuleks nendest kinni pidada. Ravimeid tuleb võtta täpselt nii, nagu arst on öelnud, mitte omapäi koguseid suurendades või vähendades. Näiteks kiputakse vererõhuravimeid võtma ainult siis, kui vererõhk on kõrge, et olukord kontrolli alla saada. Tegelikult tuleb ravimit võtta kogu aeg, et mõju oleks pidev. Kui mõni ravim tekitab kõrvaltoimeid, siis võta perearstikeskusega ühendust, et alternatiive arutada, mitte ära lõpeta lihtsalt rohtude võtmist.

Придерживайтесь назначенных вам рекомендаций по лечению

Если ваш врач назначил вам лекарства и дал инструкции по лечению, вы должны их придерживаться. Вы должны принимать лекарства точно так, как вам говорит врач, а не увеличивать или уменьшать дозу самостоятельно. Например, существует тенденция принимать лекарства от артериального давления только тогда, когда оно повышено, чтобы взять ситуацию под контроль. На самом деле лекарство нужно принимать постоянно, чтобы обеспечить постоянный эффект. Если лекарство вызывает побочные эффекты, обратитесь к своему лечащему врачу, чтобы обсудить альтернативные варианты, а не просто прекратите его прием.

Viisakus ennekõike

Ole hea ja suhtle oma pereõe ja perearstiga nende tööajal, seejuures on oluline kahepoolselt viisakas ja lugupidav suhtlus.

Мудрость превыше всего

Общайтесь со своей семейной медсестрой и семейным врачом в их рабочее время, будьте вежливы и уважительны к ним.